Ergonomiska glas

komfort på mellan och nära håll.

Ergonomiska glas

Mer komfort på nära håll – och en bit bort.
Vid läsning, arbete vid datorn, handarbete, gör-det-själv-jobb, trädgårdsarbete och musicerande – på många områden behöver du optimal synskärpa i den nära omgivningen. Ett par normala läsglasögon räcker oftast inte, eftersom de bara sträcker sig fram till ett avstånd på omkring 40 cm.

Rodenstock har därför utvecklat ett alternativ till läsglasögon, med längre räckvidd: Ergonomiska arbetsglas. Dessa gör det möjligt att ha ett betydligt större skarpa synområden jämfört med vanliga läsglasögon. Till skillnad från läsglasen är de designade för näravsståndsområden på mellan 40 och 80 cm, och till skillnad från progressiva glas har de ett vidare synområde inom dessa avstånd. Oavsett vad du gör är synområdena i glasen utformade så att du ständigt har bra närseende med en bekväm ställning för huvudet.

Optimalt vid bildskärm.

Ergo PC närglas är idealiska för arbete vid bildskärm: Din blick kan röra sig obehindrat och bekvämt mellan dokument, tangentbord och bildskärm. Det breda synområdet i mellanavståndet tillåter ett bra skärmseende och gör det möjligt att arbeta avslappnat.

Ergonomi har länge varit liktydigt med stolar och bord, möjligen också belysning eller att lyfta rätt. Men dagens arbete ställer stora krav på din synförmåga och ett korrekt anpassat seende är en förutsättning för god ergonomi på arbetsplatsen. Därför är synergonomi kanske det viktigaste att ta tag i.